fbpx TZB Info | Ekodům

TZB Info

Přihlásit se k odběru zdroj TZB Info TZB Info
portál pro stavebnictví, úspory energií a technická zařízení budov - aktuální informace z oborů vytápění, větrání a klimatizace, voda a kanalizace, obnovitelná energie, výtahy, elektrotechnika
Aktualizace: 36 min 11 sek zpět

Požáry tržnic představují pro hasiče stále velké riziko

22 hodiny 1 min zpět
Při každém požáru prodejních prostorů tržnic se zasahující potýkají s celou řadou komplikací. Jde o rychlost šíření požáru, přítomnost celé řady nebezpečných látek, ale i samotné chování prodejců. Rizika spojená s likvidací požáru tržnic jsou totožná prakticky v každém takovémto objektu.

Dezinfekce speciálními svítidly jako prevence před onemocněním COVID-19

22 hodiny 1 min zpět
Veškeré vnitřní prostředí je možné chránit před bakteriemi, plísněmi a viry včetně COVID-19 pomocí tzv. UVC germicidních svítidel a zářivkových trubic díky hlubokému ultrafialovému záření, které tato svítidla vyzařují. Na rozdíl od chemických čistících prostředků určených k dezinfekci povrchů, záření UV-C dezinfikuje kromě povrchů i samotný vzduch v daném prostoru. Je tak ideálním pomocníkem do výrobních provozů nebo komerčních prostorů. Kromě přisazených svítidel jsou k dispozici také přenosné dezinfekční lampy a speciální dezinfekční box vhodné pro B2C segment.

Tepelné čerpadlo aroTHERM monoblok umí vytápět, ohřívat teplou vodu i chladit

22 hodiny 1 min zpět
Již při prvním pohledu na monoblokové, kompaktní, venkovní tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM WVL 85/2 A typu vzduch-voda upoutá velká plocha žaluzií. Větší, pro venkovní vzduch snadno prostupná, plocha mezi žaluziemi ve spojení se zvětšeným tepelným výměníkem za žaluziemi snížila potřebnou rychlost vzduchu, který je protlačován ventilátorem skrz výměník a žaluzie, a tím došlo i k poklesu tlakové ztráty. Toto konstrukční opatření se velmi příznivě projevuje nižší spotřebou elektrické energie na pohon ventilátoru a souběžně i nižšími emisemi hluku.

Které teplárny spalující uhlí si zaslouží modernizační podporu?

22 hodiny 1 min zpět
Podíl z desítek miliard českých korun na přechod tepláren spalujících uhlí na zemní plyn si každá z nich nezaslouží. Některé by měly být nahrazeny decentralizovaným zásobováním teplem, které nabízí zvýšení účinnosti využití energie ze zemního plynu a pomáhá tak splnit klimatický závazek České republiky.

Zapáchá kanalizační síť? Nejčastější příčinou je jedovatý sirovodík II.

22 hodiny 1 min zpět
Nejste si jisti, jak vážný problém pro váš systém sirovodík představuje? Seznamte se s nejčastějšími problémy, které se týkají sirovodíku, jejich hlavními příčinami a chytrým řešením Grundfos, které bude určitě výhodné i pro vás.

Představujeme novou hlavici Thera-6 a řadu ventilů V2000SX

22 hodiny 1 min zpět
Naše nová řada termostatických ventilů a hlavic je navržena tak, aby zvýšila výkonnost, účinnost a spolehlivost vytápěcích systémů v domácnostech. Nabízí univerzální řešení, které potřebují dodavatelé, projektanti i instalační technici.

Betony pro rekonstrukce vodních staveb

30.11.2020 00:00
Celá řada konstrukčních betonových prvků přehrad musí odolávat extrémnímu namáhání mrazem a abraze rychle proudící vody. V současné době probíhá nebo již proběhlo několik rekonstrukcí betonových přelivů či skluzů přehrad nebo jezů právě s požadavkem na zvýšenou odolnost proti abrazi. Z hlediska ČSN EN 206 jsou betony odolné proti abrazi stanoveny expoziční třídou XM, avšak kriteria hodnocení a metody testování jsou nedostatečné. Článek se zabývá bližším představením požadavků na vlastnosti a vývojem betonů s vysokou odolností proti abrazi a mrazu a jejích následným testováním.

Novela stavebního zákona a správního řádu od ledna 2021 urychlí povolování staveb

30.11.2020 00:00
Připravovaný nový stavební zákon, na jehož textu se podíleli i Frank Bold Advokáti, má za cíl především zrychlit povolovací procesy při výstavbě. Některé z novinek, s nimiž počítá, ale zavede již aktuálně vydaná novela zákona č. 416/2009 Sb., která obsahuje mj. i důležité novely stavebního zákona, správního řádu a dalších právních předpisů. Jaké změny přináší zákon č. 403/2020 Sb., který bude účinný již od 1. 1. 2021?

Denitrifikační bioreaktory s náplní na bázi dřeva a možnosti zmírnění negativního efektu

30.11.2020 00:00
Kontaminace vodních ekosystémů dusičnany vede k eutrofizaci povrchových vod a ke zvyšování nákladů na úpravu vody na vodu pitnou. Jedním z možných řešení tohoto problému je inovativní technologie denitrifikačních bioreaktorů s náplní na bázi dřeva, která je schopna odstraňovat dusičnany přímo v místě odtoku ze zemědělských ploch.

Hydraulický vyrovnávač, rozdělovač a akumulační zásobník ve společné sestavě

30.11.2020 00:00
Počet multivalentních otopných a chladicích soustav využívajících více zdrojů energií s různými úrovněmi teplot roste. U nich je nutné vyrovnat odlišné průtoky, udržet teplotní rozvrstvení a zajistit akumulaci energie, která umožní přednostní využití zdroje, který energii poskytuje nejlevněji. Sestavu pro tyto úkoly nabízí Reflex pod názvem Sinus MultiFlow Center v několika velikostních variantách pokrývajících oblast rodinných domů s průtoky do 3 m3 až po aplikace skutečně velké s průtoky do 400 m3.

Počet stavebních zakázek navzdory koronaviru mírně vzrostl

29.11.2020 00:00
V prvních třech čtvrtletích meziročně přibylo stavebních zakázek. Data Českého statistického úřadu ukazují růst o zhruba 1,5 %. Dělo se tak navzdory epidemii koronaviru.

Příklady hospodaření s dešťovou vodou v Praze

29.11.2020 00:00
Přinášíme video z exkurze na 4 inspirativní místa v Praze se zajímavými detaily hospodaření s dešťovou vodou. Thomayerovy sady, kancelářská budova Praga Studios, Palác DRN a Čelakovského sady u Národního muzea.

Elektrické topné kabely Ecofloor a panely Ecosun nachází uplatnění i v zemědělství

29.11.2020 00:00
Vyhřívání půdy ve sklenících či vytápění objektů pro hospodářská zvířata – i tady se osvědčily elektrické topné kabely Ecofloor a sálavé topné panely Ecosun, které vyrábí a na trh dodává společnost Fenix Trading z Jeseníku.

Kvalita projektových informací pohledem zadavatele

29.11.2020 00:00
O přínosech BIM se hovoří téměř na všech konferencích spojených se stavebnictvím. Nejčastěji zmiňovaným přínosem projektů tvořených v BIM je kvalitnější projektová dokumentace. Již se však nemluví o tom, nakolik byl tento přínos ve skutečných projektech realizován.

Pracovní rukavice musí splňovat bezpečnostní i technické normy

28.11.2020 00:00
Česká obchodní inspekce vyhodnotila akci zaměřenou na bezpečnost ochranných rukavic. Celkem zkontrolovala 73 typů ochranných rukavic a více než u 50 procent z nich zjistila nedostatky.

MPO vyhlásilo VI. výzvu programu podpory Úspory energie

28.11.2020 00:00
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč. Podporuje snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru a tedy opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Jednovrstvé zdivo v různých povrchových úpravách

28.11.2020 00:00
Provětrávané fasády (fasády s provětrávaným pláštěm) jsou stavební konstrukce, které se dnes používají jako jedna z možností povrchové úpravy objektů s nízkou spotřebou tepla na vytápění. Používají se stále častěji díky novým materiálům a způsobům kotvení. Obklad fasády mohou dnes tvořit desky z materiálů, jako např. sklo, kov, dřevo, vláknocementové šablony a keramika, fotovoltaické panely, aj. Umožňují různé alternativy ztvárnění fasády než jen klasickou omítkou.

Jak se změní financování energeticky úsporných projektů?

28.11.2020 00:00
U energeticky úsporných řešení je vždycky přínos v podobě snížení provozních nákladů a zhodnocení budovy. U současných dotací ale příliš často není zájem zjistit, jak dobře to lze udělat, takže se ani nedozvíme, že by se jiná kombinace energeticky úsporných opatření vyplatila více.

V roce 2019 byly koncentrace znečišťujících látek v ovzduší nejnižší za posledních 11 let

27.11.2020 00:00
Podpůrné programy na ukončení provozu zastaralých zdrojů tepla s vysokými emisemi přinášejí ovoce. Snížené znečištění ovzduší z pohledu vytápění nemá na svědomí jen zvyšující se průměrná teplota vzduchu.

Callida podporuje on-line vzdělávání

27.11.2020 00:00
Vzhledem k současné situaci související s koronavirovou epidemií stále více společností i jedinců využívá on-line spolupráci a možnost práce z domova. Společnost Callida vychází vstříc tomuto trendu i požadavkům trhu a připravila ve spolupráci s profesionálním rozpočtářem videokurz Rozpočtování staveb.

Stránky