fbpx TZB Info | Ekodům

TZB Info

Přihlásit se k odběru zdroj TZB Info TZB Info
portál pro stavebnictví, úspory energií a technická zařízení budov - aktuální informace z oborů vytápění, větrání a klimatizace, voda a kanalizace, obnovitelná energie, výtahy, elektrotechnika
Aktualizace: 1 hodina 32 min zpět

Větrací technika SIEGENIA

6 hodin 24 min zpět
SIEGENIA AERO se pomocí celého spektra decentrální větrací techniky stará o zdravé klima místností. Využívá k tomu výkonné okenní nebo nástěnné větráky.

Školky mají zájem o podporu Nadace Proměny Karla Komárka

6 hodin 24 min zpět
Velkému zájmu mateřských škol z celé České republiky se těší nové kolo programu Zahrada hrou, který od roku 2009 rozvíjí Nadace Proměny Karla Komárka. Do grantové výzvy na rok 2022 se jich přihlásilo skoro 40. Nadace vybere do konce února pět školek, každá z nich tak získá na proměnu své zahrady a na odborné poradenství finanční podporu ve výši až 400 tisíc korun.

Nová zelená úsporám - otázky a odpovědi ke zdrojům tepla

19.01.2022 00:00
Montáž obnovitelných zdrojů energie musí instalovat osoba s příslušným osvědčením. Jako podklad k žádosti postačí jen jednoduchý popis systému. V článku je i několik dalších odpovědí na časté otázky žadatelů o dotace, se kterými se setkávají pracovníci Call centra SFŽP ČR.

Spotřeba elektřiny se vrátila v posledním kvartále 2021 na předkovidová čísla

19.01.2022 00:00
Spotřeba elektřiny v sobě kumuluje vliv počasí a vnějších vlivů, jako je například pandemie covid-19. Ve čtvrtém kvartále 2021 byla celková spotřeba vyšší o 0,7 % než poslední kvartál 2020.

Spojovat trubky lisováním? Díl 1. - Materiály, těsnění, způsoby lisování

19.01.2022 00:00
Lisované spoje potrubí jsou běžnou technologií a vhodné pro nejrůznější účely. Osvěžte si základní znalosti – jaké jsou druhy spojů, těsnění podle použití nebo kombinace materiálů.

Spalinové cesty a zákon č. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru ČR se změnami č. 183/2017 Sb., 51/2021 Sb.

18.01.2022 00:00
Legislativa ovlivňující bezpečnost spalinových cest se v mezidobí let 2010 až 2015 dvakrát měnila. V současnosti je hlavním předpisem zákon o hasičském záchranném soboru č. 320/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 34/2016 Sb.

Hvězdicovité vzduchotechnické rozvody a porovnání tlakové ztráty kruhového a plochého potrubí

18.01.2022 00:00
Hvězdicovité provedení flexibilních rozvodů vzduchu využívající distribuční boxy má nejen instalační přednosti, ale i přednosti z hlediska regulace průtoků vzduchu. Lze použít potrubí kruhové nebo ploché, tím optimalizovat tlakovou ztrátu a snižovat nároky na stavební konstrukce.

Suchá podlaha do prostor s vyšším zatížením

18.01.2022 00:00
Suchá podlaha je v principu „plovoucí“ konstrukce, která eliminuje na minimum mokré procesy. Hodí se především do vyšších pater rodinných domů a do podkroví.

Uzávěrka soutěže pro studenty se blíží. Do 31. 1. mohou navrhnout podobu nové Vltavské filharmonie

17.01.2022 00:00
Účastníci 14. ročníku studentské architektonické soutěže společnosti Central Group o inspirativní návrh podoby nové národní koncertní budovy mohou své návrhy posílat ještě do konce ledna. Studenti mohou za vítězné návrhy získat celkem až 175 tisíc Kč a stáž u renomovaného architekta Josefa Pleskota.

Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel - díl 2.

17.01.2022 00:00
I tepelná čerpadla s frekvenčně řízenými kompresory jsou náchylná vůči chybám. Možné je zničení frekvenčního měniče, zničení kompresoru nasáváním kapalného chladiva, závady vzniklé neznalostí servisních techniků aj. Snížení ekonomické výhodnosti tepelných čerpadel je možné se vyhnout.

Odborníci společnosti HELUZ poradí během online veletrhu VELETON

17.01.2022 00:00
Plánovanou stavbu rodinného domu nebo jeho rekonstrukci můžete naživo, přitom z pohodlí domova zkonzultovat s odborníky společnosti HELUZ – během online stavebního veletrhu VELETON (21. – 23. ledna 2022).

Plnění klimatických cílů EU musí být sociálně i ekonomicky přijatelné

16.01.2022 00:00
Problémem České republiky je relativně velký podíl uhlí jako zdroje energií. Bez zemního plynu se v nejbližších desetiletích neobejdeme.

Stožárům veřejného osvětlení nejvíce vadí zimní solení či bludné proudy. V Brně jich ročně zkontrolují na 6 tisíc

16.01.2022 00:00
V Brně je aktuálně v provozu přes 34 tisíc stožárů veřejného osvětlení. Přestože jejich životnost dosahuje až 35 let, odborníci z Technických sítí Brno jich ročně prověří kolem šesti tisíc, výměna je pak zpravidla nutná u stovky z nich. Největší vliv na stav stožárů má zimní solení, bludné proudy či psí výměšky. Snížit životnost mohou také nevhodně umístěné prvky, například dopravní značení.

Moravskoslezský kraj podepsal s EU dotační smlouvu na 10 milionů eur

15.01.2022 00:00
Tyto peníze kraj využije na zvýšení odolnosti vůči klimatickým změnám. V rámci desetiletého projektu bude kraj přispívat na adaptační plány i konkrétní opatření, jako je využívání dešťové vody, zelené střechy nebo úprava veřejných prostranství ve městech.

Klamavé reklamy zneužívající značku ČEZ se opět množí. Společnost varuje: je to podvod, nenechte se nachytat

15.01.2022 00:00
Na internetu se objevila nová vlna klamavých reklam, které jsou lživé a zneužívají dobrého jména společnosti ČEZ a jejích představitelů. Podvodníci své útoky často maskují jako novinové články a posilují je prostřednictvím „deep fake“ videí. ČEZ nemá s těmito reklamami nic společného a zajišťuje jejich stažení. Apelujeme na všechny uživatele, aby si podezřele „výhodné“ nabídky investicí nejprve důkladně prověřili.

Nové technologie, bezpečnost a ekologické aspekty v oboru stavebního skla

15.01.2022 00:00
Společně s Českou komorou lehkých obvodových plášťů (ČKLOP) jsme připravili vhled do oboru stavebního skla. Problematika je v článku pojednána z pohledu dlouhodobých zkušeností členů ČKLOP zejména s fasádami s tepelně tvrzenými skly. Zaměříme se nejenom na samotné technologie, ale také na bezpečnost a ekologické aspekty staveb.

Získejte odborné znalosti od expertů na tepelná čerpadla a fotovoltaiku

14.01.2022 00:00
Woltair Academy na pražském Zličíně zahajuje další rok své činnosti a otevírá další odborná školení v oblasti tepelných čerpadel a fotovoltaiky pro interní i externí techniky.

Nejčastější problémy při úpravě chladící vody

13.01.2022 00:00
Většina průmyslových provozů dnes využívá nějakou formu chladícího okruhu a zdaleka se to netýká jen elektráren a tepláren. Mohlo by se zdát, že kvalita chladící vody nás nemusí tolik trápit jako v případě pitné vody, ale opak je pravdou. Chladící vodu totiž ve většině případů nelze použít surovou a na řadu tak přicházejí její úpravy.

Ve středních Čechách dochází písek, do roku 2032 zavře většina pískoven

13.01.2022 00:00
Ze současných 32 aktivních ložisek jich do roku 2032 nepřežije 28 a zůstanou jen 4. Do těchto čísel přitom již nepromlouvají nedávno uzavřené pískovny.

Povrchová úprava dřeva pohledem výzkumníků

12.01.2022 00:00
Společně s Českou komorou lehkých obvodových plášťů (ČKLOP) a Výzkumným ústavem dřevařským (VÚD) jsme připravili shrnutí zkušeností s povrchovými úpravami dřeva. Problematika je v článku pojednána z pohledu dlouhodobých zkušeností při zkoušení výrobků, diagnostiky staveb a konstrukcí ze dřeva v akreditované materiálové a výrobkové zkušebně.

Stránky