fbpx Informace | Ekodům

Informace

Spojení slov "přírodní zahrada" jsou dnes již terminus technicus definovaný projektem "Natur im Garten" z Dolního Rakouska. Vyžaduje dodržovat základní zásady, které jsou popsány v následujícím 2. dílu seriálu o přírodních zahradách.

Chcete mít zdravou zahradu plnou motýlů, zpívajících ptáků a chutných plodů? Chcete zkusit vybudovat zahradu bez pesticidů a rašeliny, bez sterilních tújí a chemického trávníku? Víte, že lze využít každou kapku dešťové vody? Máte na balkoně prudké slunce nebo naopak stín a tvrdíte, že tam nelze nic pěkného či užitečného vymyslet? Pokud Vás toto téma zajímá, sledujete v následujících článcích seriál o tzv. přírodních zahradách.

Zkouška požární odolnosti dle EN - skladba stěny nosné slámy a skladba z fošinkové konstrukce s kombinací slámy a celulózy. Protokoly jsou zde volně ke stažení.

Tento článek popisuje základní typy konstrukcí, používané ve slaměných stavbách.

Článek se zabývá základním vlastnostmi slaměných balíků – od tepelné izolace, vlhkostních charakteristik, hoření a akustiku.

V souvislosti s užíváním špatně navržených, zejména kancelářských, budov byl pojmenován tzv. „sick building syndrom”, česky „syndrom nemocné budovy”. Lze ho definovat jako soubor zdravotních obtíží, které zhoršují pohodu na pracovišti a snižují pracovní výkonnost.