TZB Info

Přihlásit se k odběru zdroj TZB Info TZB Info
portál pro stavebnictví, úspory energií a technická zařízení budov - aktuální informace z oborů vytápění, větrání a klimatizace, voda a kanalizace, obnovitelná energie, výtahy, elektrotechnika
Aktualizace: 1 hodina 33 min zpět

ISOVER HygroWick<sup>&#174;</sup> - inovační přístup při izolování rozvodu chladu

17.02.2020 00:00
Izolování rozvodů chladu je spojeno s řešením problematiky kondenzace vodní páry. Povrchová teplota potrubí je nižší než teplota rosného bodu okolního vzduchu. Za těchto podmínek vodní pára z okolního vzduchu, která se dostane k chladnému povrchu potrubí, zkondenzuje.

Navrhování konstrukcí z tryskové injektáže

17.02.2020 00:00
Příspěvek se zabývá konstrukcemi z tryskové injektáže (TI), což je jedna z nejmodernějších metod speciálního zakládání staveb. TI je speciální technologie, při níž dochází k míchání základové půdy s paprskem suspenze tryskané vysokou energií. V první části jsou uvedeny definice a metody TI: jednofázová, dvojfázová a trojfázová. Druhá část se týká technologie provádění TI a uveden je seznam činností potřebných pro návrh a provádění těchto prvků. Konečně v třetí části je na příkladech ukázáno použití TI vč. základových prvků, pro které je uveden příklad statické zatěžovací zkoušky.

Komín s odvětráním versus nucené větrání domu

17.02.2020 00:00
Před instalací nuceného větrání v rodinném domě je nutné prověřit konstrukci komínového systému. Požadavek těsnosti domu pro činnost větrání může vyvolat potřebu utěsnit větrací mřížku v patě komína. Možnost toto provést je nutné ověřit.

Soutěž CEMEX Förderpreis Beton Central Europe 2020 byla zahájena

15.02.2020 00:00
Výzkumní pracovníci i praktikové z České republiky, Německa a Polska mohou do 30. dubna 2020 posílat své inovativní projekty, které mají potenciál ovlivnit budoucnost betonu a cementových kompozitů ve stavebnictví. Společnost CEMEX vypsala odměnu pro vítěze ve výši 10 000 EUR.

Jak počítá Kalkulátor cen energií průměrné spotové ceny

15.02.2020 00:00
Produkty s cenou podle spotového trhu se díky nízké průměrné ceně stávají pro zájemce velmi atraktivní. Navíc jsou údaje čerpány z důvěryhodných zdrojů státem zřízených nebo dozorovaných společností a údaje jsou dohledatelné řadu let zpátky.

Zájem o auta na zemní plyn stále roste, zvýšil se i počet plnicích stanic

15.02.2020 00:00
Zemní plyn se v ČR prosazuje v osobní i nákladní dopravě. V ČR jsou v provozu první nákladní vozy na LNG, další firmy o technologii vážně uvažují.

Konference Vykurovanie 2020 - část 3.

15.02.2020 00:00
Přinášíme zprávu ze slovenské konference Vykurovanie s tématem Kogenerační zdroje energie.

SSC Modul Bluetooth<sup>&#174;</sup>: Inteligentná správa prevádzkových dát od firmy Schell

15.02.2020 00:00
K efektívnemu riadeniu správy hospodárenia s pitnou vodou v objektoch výrazne prispeje nový modul SSC Bluetooth®.

SSC Modul Bluetooth<sup>&#174;</sup>: Inteligentní správa provozních dat od firmy Schell

15.02.2020 00:00
K efektivní správě hospodaření s pitnou vodou výrazně přispívá nový modul SSC Bluetooth® od firmy Schell.

Wavin zpřístupnil novou verzi projekčního programu TechCON

14.02.2020 00:00
Společnost Wavin přináší projektantům novou verzi programu TechCON 9.0 ve firemní verzi Wavin. Ta obsahuje všechny moduly, které projektanti TZB instalací potřebují ke své práci, jako je např. modul k výpočtu tepelných ztrát, návrhu radiátorového nebo podlahového vytápění, návrhu rozvodů vnitřního vodovodu nebo modul pro návrh vnitřní gravitační kanalizace.

Konference Vykurovanie 2020 - část 2.

14.02.2020 00:00
Přinášíme výběr informací ze sekce Zdroje tepla slovenské konference Vykurovanie 2020.

Konec úniku tepla! Zateplíme strop domu za 3 hodiny a bez nepořádku!

14.02.2020 00:00
Způsobů na zateplení je dnes velká řada. Ale jak to udělat, když nemáme moc peněz, a chtěli bychom, jak se říká za málo peněz hodně muziky.

Konference Vykurovanie 2020 - část 1.

13.02.2020 00:00
Stručný přehled informací z prvního dne slovenské národní konference Vyurovanie 2020 ukazuje, že Slovensko má dobrou výchozí pozici při snižování uhlíkové stopy energetického hospodářství. Poměrně příznivou pozici má CZT, pokud do roku 2025 splní legislativou stanovené požadavky vysoké účinnosti. Legislativní vývoj mohou ovlivnit výsledky blížích se voleb.

Teplá zima - věnujte zvýšenou pozornost nejen kotlům, ale i komínům!

13.02.2020 00:00
Teplá zima zvyšuje riziko zanášení komínů sazemi a tvorby dehtu v nich. O příčinách hovoří autor v článku. Zanedbání péče může skončit zničením komína.

Požárně odolné VZT potrubí a potrubí pro odvod kouře a tepla

13.02.2020 00:00
Na požárně odolné potrubí jsou kladeny zvláštní požadavky. Jaké to jsou?

Jak splnit požadavky nové směrnice NZEB na stavbu rodinných domů?

13.02.2020 00:00
Odpověď můžete najít na odborných školeních společnosti Zehnder, které budou probíhat po celý rok 2020 a na kterých odborníci vysvětlí, jak systém komfortního řízeného větrání s rekuperací tepla Zehnder pomůže postavit dům odpovídající novým předpisům. Zpřísnění pravidel pro výstavbu rodinných domů bude také jedním z hlavních témat odborných výstav, kterých se Zehnder bude v roce 2020 účastnit.

Vyúčtování nákladů za tepelnou energii se změní

12.02.2020 00:00
Směrnice (EU) 2018/2002 posiluje transparentnost a veřejnou dostupnost pravidel. Do vyúčtování zřejmě přibydou další údaje, daně, poplatky, sazby, informace o ročních emisích skleníkových plynů aj. Měřiče a indikátory nainstalované po 25. říjnu 2020 musí být dálkově odečitatelné.

Úspory i ochrana klimatu

12.02.2020 00:00
Velký zájem prokazuje program Nová zelená úsporám v oblasti podpory malých fotovoltaických elektráren ve spojení s tepelným čerpadlem. Trend počtu žádostí celkově roste v segmenu nízkoenergetických budov.

Novinky IMI na mezinárodním odborném veletrhu Aquatherm Praha

12.02.2020 00:00
Hlavním tématem stánku jsou chytrá řešení značky IMI HEIMEIER pro soustavy HVAC včetně unikátní patentované technologie AFC®, automatické regulace průtoku, využitelné pro otopná tělesa i soustavy podlahového vytápění.

Inovativní technologie pro ještě efektivnější čerpadla

11.02.2020 00:00
Funkce Multi-Flow Adaptation dokáže zlepšit řízení výkonu čerpadla podle měnících se podmínek nad návrh projektanta. Proto je výhodné použít Wilo-Stratos Maxo i jako ověřovací čerpadlo do složitých soustav, které po vyhodnocení provozních dat může být nahrazeno čerpadlem cenově optimálním.

Stránky