Chystané akce

EKODŮM z.s. zve na víkendový workshop SLAMĚNÁ IZOLACE NA RODINNÉM DOMĚ v Zářecké Lhotě u Chocně / 10.-12. června 2016 Workshop bude probíhat na pasivním rodinném domě Markových. Stavba probíhá plně svépomocně - bude tak možné získat zajímavé...
PROGRAM:Pátek 20.00: Představení domu ústy tavebníka, úvod do sobotního workshopu, diskuze a povídání, slideshow a videa ze slaměných domů.Sobota 9.00: Zpracování slaměných balíků, izolování stěn...
termín akce: 10.06.2016 20:00 | vložil: Jan Márton
Konference je zaměřená na zachování stávajících hliněných staveb, možnosti jejich obnovy, rekonstrukcí a přestaveb. Domy z přírodních materiálů skýtají zdravé životní prostředí a plně vyhovují principům trvale udržitelného rozvoje. Při vhodně...
Místo: FA VUT v Brně, Poříčí 5, Brno Čas: 22. dubna 2016 Doprovodná exkurze: 23. dubna 2016 Program a pozvánku naleznete v příloze. The conference is aimed at preservation of existing earthen...
termín akce: 22.04.2016 08:00 | vložil: Jan Márton
V sobotu 1.10.2016 chystáme několik okruhů exkurzí po domech s úsporným provozem a přírodními stavebními materiály.
Akce navazuje na předchozí úspěšné exkurze během konference Příběhy domů, které se budou konat opět v roce 2017. Bližší informace a možnosti přihlášení brzo dodáme.
termín akce: 01.10.2016 07:00 | vložil: Jan Márton

Nejnovější realizace

Nízkoenergetická dřevostavba rodinného domu z přírodních materiálů zateplená z exteriéru slámou a v detailech dřevovláknitou izolací. Konstrukčním systémem je nosný dřevěný skelet zavětrovaný z interiéru OSB deskami. Studie a projekt 2013-2014,...
Zastavěná plocha: 149,9 m2 (včetně přesahů střechy) Plocha podlah (užitná plocha domu): 111,1 m2 Obestavěný prostor: cca 680 m3 Orientační náklady stavby: 2,5-3,1 mil. Měrná potřeba tepla na vytápění...
publikováno: 28.10.2015 12:59 | autor: Jiří Ryšavý
pohled na dům
Cílem celé naší stavby je mít příjemné a zdravé bydlení, obklopené zahradou a volnou krajinou, v místě, kde je možné mít osobní vztahy, v místě, kde si děti mohou bezpečně hrát na zahradě, se sousedy, možná s několika blízkými zvířaty, v místě,...
Architektura Nízkoenergetická dřevostavba se slaměnou a dřevovláknitou izolací o venkovních rozměrech 13x8m, s obytným podkrovím a malou půdičkou. Rodinný dům se staví v libereckém kraji v obci...
publikováno: 19.02.2015 20:30 | autor: Petra Šilberská
Slaměný rodinný dům, charakteristický dodržováním tradičního tvarosloví českých venkovských domů. Stavba probíhá svépomocí v konstrukčním systému two-by-four s částečně vetknutou předsazenou slaměnou izolací.
Architektura Stavba je navržena tak, aby mj. splnila kritéria pro výstavbu v CKHKO Křivoklátsko. Jednoduchý obdélný tvar domu má šikmou střechu s asymetrickým přesahem vytvářejícím na jižní straně...
publikováno: 25.01.2015 01:24 | autor: Blanka Johanisová