fbpx TZB Info | Page 7 | Ekodům

TZB Info

Přihlásit se k odběru zdroj TZB Info TZB Info
portál pro stavebnictví, úspory energií a technická zařízení budov - aktuální informace z oborů vytápění, větrání a klimatizace, voda a kanalizace, obnovitelná energie, výtahy, elektrotechnika
Aktualizace: 10 min 58 sek zpět

Taconova rozšiřuje výrobní kapacity v České republice

05.05.2024 00:00
Švýcarská společnost Taconova Group AG je součástí americké rodinné firmy TACO Family of Companies a v České republice působí již přes čtvrt století.

S koncem zimy přichází údržba ledových ploch. Co s množstvím glykolové kapaliny, která stojí za jejich provozem?

05.05.2024 00:00
Konec zimní sezóny znamená pro provozovatele kluzišť čas na rozebírání a údržbu technologií. Chladicí kapaliny se v tomto procesu často likvidovaly, což ale není ekonomické ani ekologické řešení. V Česku ale existuje společnost CLASSIC Oil, která je významným českým výrobcem chladicích a teplosměnných kapalin a jako jediná ve střední Evropě provozuje také recyklační linku pro glykolové kapaliny. Sportoviště tak mají možnost své použité kapaliny odevzdat k recyklaci, nebo si dokonce kapalinu pro provozní sezónu pouze pronajmout a následně vrátit do CLASSIC Oil.

Novela zákona o ochraně půdního fondu: omezení stavby hal na úrodné půdě a umožnění agrovoltaiky

05.05.2024 00:00
Poslanci v pátek 3. 5. schválili novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF). Ochrání nejkvalitnější zemědělskou půdu a pomůže rozvoji agrovoltaiky.

5. května je Mezinárodní den hygieny rukou

05.05.2024 00:00
Mytí si rukou je jednoduchý způsob, jak chránit své vlastní zdraví i zdraví ostatních a udržovat dobré hygienické standardy.

Omítky s puncem Premium

04.05.2024 00:00
Obal prostě prodává, říká známá obchodní poučka, která samozřejmě platí i ve stavebnictví. Je to také důvod, proč stavebníci věnují finální podobě fasády rodinného domu velkou péči. A výrobce stavebních materiálů Baumit jim nabídkou svých prémiových omítek volbu značně ulehčuje.

„Havarijní“ novela vodního zákona

04.05.2024 00:00
Nově vzniká povinnost kontinuálního sledování pro potenciální znečišťovatele. Novela zavádí vedení evidence všech výpustí do vodních toků, vznikne nový digitální registr. Zároveň vznikl manuál pro havárie: jasné role, jasný postup.

Skryté odvodnění MEA v geometricky přesném náměstí

04.05.2024 00:00
Revitalizace náměstí v Novém Městě pod Smrkem na severu Čech je dokončeno. Stavebním pracím předcházela architektonická studie od kanceláře City Upgrade, která celý prostor vnesla do rámu 60 × 60 metrů s 96 vnitřními čtverci. Jednotlivé pruhy dlažby vybíhají i mimo základní čtverec a propisují se do okolních komunikací. Přesná geometrie ovlivňuje vnitřní i vnější oblasti náměstí. Smyslem bylo vrátit rozměr, rytmus a proporci centru města, kterou v běhu času ztratilo.

Výsledky soutěže Tondach Pálená střecha 2023: Vítězí smysl pro detail a tradice

04.05.2024 00:00
V 19. ročníku soutěže Tondach Pálená střecha byli vyhlášeni vítězové ve třech hlavních kategoriích – Rodinné domy a obytné stavby, Veřejně prospěšné stavby a Historické stavby. Ani letos nechyběla možnost zvolit ze svých řad přihlášenou realizaci a tím si vybrat toho nejlepšího z pokrývačů 2023.

Klient si přál masivní, stabilní, pevné zdi svého pasivního domu. Dům postavil z Heluz family 2v1

03.05.2024 00:00
Jako projektant má dlouholetou zkušenost s navrhováním rodinných a bytových domů, ale také občanských staveb, ve všech stupních projektové dokumentace. Stanislav Bernacík při své práci často pracuje s jednovrstvým zdivem HELUZ, i když přiznává, že k tomuto konstrukčnímu principu cítil zpočátku nedůvěru. Co změnilo jeho postoj a jaké výhody mu HELUZ při projektování přináší?

Požární klapka cartridgeová

03.05.2024 00:00
Společnost Systemair a.s. je předním výrobcem a distributorem prvků požární ochrany. Na trh uvádí požární klapku cartridgeovou F-C2. S klapkou nyní přichází i nové podtypy a rozšíření, které přinášejí daleko širší uplatnění nejen v oblasti bytové výstavby, ale i občanské vybavenosti budov.

Jak zajistit nezávadnost pitné vody?

03.05.2024 00:00
Alfou a omegou u všech rozvodů pitné vody je její čistota a nezávadnost. Vodárny sice garantují její bezvadnost, ale aby voda doputovala ke koncovému uživateli v nezměněné kvalitě, k tomu jsou zapotřebí kvalitní sanitární armatury.

Akcelerační zóny usnadní rozvoj obnovitelných zdrojů energie

03.05.2024 00:00
Povolení výstavby větrných farem a solárních parků včetně akumulátorů bude snazší a rychlejší. Vláda schválila usnesení, které MPO předložilo spolu s MŽP a MMR. Umožní vznik oblastí vhodných pro jednodušší povolování výstavby obnovitelných zdrojů energie, tzv. akcelerační zóny. Nyní resorty určí, které konkrétní oblasti budou pro tato opatření nejvhodnější.

Měření vybraných parametrů VZT pro posouzení kvality vnitřního prostředí

03.05.2024 00:00
Ve videu je popis měření, detaily a ukázky měření. Použili jsme přístroje testo a průvodcem požadavků je Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. z UCEEB. Věnujeme se vybraným veličinám u koncových prvků, v potrubí i VZT jednotce.

Vodíkový trh v roce 2024

02.05.2024 00:00
Spotřeba vodíku ve světě roste, zelený vodík však pokrývá jen okolo jednoho procenta spotřeby. V jakých zemích se vodík nejvíce využívá a kolik stojí?

Vodopropustná vegetační dlažba místo zámkové? Malá změna s velkým efektem!

02.05.2024 00:00
Vegetační dlažby umožňují vsakování dešťové vody, která by jinak bez užitku odtekla do kanalizace. Nahradíme-li jimi klasické zámkové dlažby, můžeme zabránit nadměrnému vysychání půdy a přispět ke stabilizaci hladiny podzemních vod.

Změna dodavatele? ERÚ upozorňuje na rizika spojená s podepisováním plných mocí

02.05.2024 00:00
Stále více spotřebitelů mění dodavatele energií. Řada z nich se přitom o proces přechodu mezi obchodníky prakticky nezajímá – pouze „novému“ dodavateli či zprostředkovateli podepíší plnou moc v domnění, že za ně vše vyřídí. Taková praxe však může být riziková, jak ukazují i příklady zákazníků, kteří se obracejí na Energetický regulační úřad (ERÚ).

Nové trendy na trhu práce v oboru stavebnictví

02.05.2024 00:00
Dochází k novému nastavení a přetváření tradičních rolí, vytvářejí se nové dohody o pracovní činnosti, mění se vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. O podrobnosti jsme požádali zástupce mezinárodní společnosti ManpowerGroup v rámci jejich průzkumu indexu trhu práce za Q2 2024.

TECEprofil řeší montážní práce v koupelně rychle, bez námahy a bezpečně

02.05.2024 00:00
Chcete splnit jednoduše přání svých zákazníků, dodržet základní normy a zajistit bezpečnou instalaci? Firma TECE zkoumala práce instalatérů a topenářů, aby zajistila optimální podmínky pro jejich práci. A proto máte se základními komponenty TECEprofil vše vyřešeno už teď.

Vše o zákazu provozu starých kotlů na pevná paliva od A do Z

01.05.2024 00:00
Jedním ze zásadních ustanovení zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 bylo zavedení zákazu provozování teplovodních kotlů na pevná paliva nižších tříd než 3 od září 2022 (dále jen nevyhovující kotle). Pro domácnosti byla lhůta prodloužena do září 2024.

Digitální stavební řízení už za 4 měsíce

01.05.2024 00:00
Seznamte se s detaily digitálního stavebního řízení, které prezentoval Ing. arch. Klán, ředitel ředitel odboru digitalizace a informačních systémů MMR ČR, na dubnové konferenci Kroky k udržitelnému stavebnictví, kterou připravila redakce TZB-info.

Stránky