fbpx Proběhlé akce | Page 2 | Ekodům

Proběhlé akce

Jak staví slamák jogíni
Jak staví slamák jogíni? Intuitivně, bez informací, bez zkušeností, bez povolení, za 190tis., jako Simone Dale, ve Žďárci u Skutče, supr obraz i supr zvuk.. Emotikona smile https://www.hithit.com/cs/project/1452/slamak

Jak staví slamák jogíni? Intuitivně, bez informací, bez zkušeností, bez povolení, za 190tis., jako Simone Dale, ve Žďárci u Skutče, supr obraz i supr zvuk.. Emotikona smile
https://www.hithit.com/cs/project/1452/slamak

Hliněný víkend Stachovice
Hliněné omítky z místní hlíny na slaměný domek ve Stachovicích. V nebeském sadu Jani Luzarové. S výtečnou kuchyní a kouzelnou atmosférou. Vnitřní obyčejné i venkovní hydrofobizované. S talířovou míchačkou a Danem Grmelou. Více zde http://www....

Hliněný víkend 29. a 30.8.2015

Pozvánka na pracovní víkend –
hliněné omítky na slaměný domek ve Stachovicích.

Zvu přátelé, kamarády a všechny, zajímající se o přírodní stavitelství, aby za stravu přiložili ruku k dílu a pomohli mi nahodit hliněnou omítku na slaměný domek.

Termín : 29. a 30.8.2015
Místo : Nebeský sad, Malá strana nad Husím potokem, Stachovice

Technické podmínky :

titulní obrázek
Konference Příběhy domů 2015 se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2015 v prostorách emauzského kláštera v Praze. V sobotu je plánován blok přednášek, v neděli exkurze po domech a realizacích souvisejích s tématem trvale udržitelné architektury.

Konference navazuje svým formátem na úspěšný první ročník. Sobotních přednášek o jednotlivých stavbách se zúčastní jako přednášející nejen architekti, ale i obyvatelé těchto staveb. Bude tak možné získat širší zpětnou vazbu pro potenciální stavitele i odbornou architektonickou veřejnost. V neděli plánujeme tři okruhy exkurzí, jejichž náplní bude návštěva cca čtyř realizací staveb a jedné realizace přírodě blízké zahrady.

Bližší informace naleznete ZDE

Třetí ročník konference o přírodních stavbách. Třídenní cyklus přednášek a prezentací s praktickými ukázkami a zkušenostmi. Termín 12.-14.2.2016

Přijměte prosím pozvání na III. ročník konference o přírodních stavbách a vším co s nimi souvisí.
Konference Přírodní stavby od A do Z III. bude opět plná zajímavých témat, odborníků, příležitostí k setkání a praktických ukázek. Vše se bude odehrávat na stejném místě jako předchozí ročníky, tedy v Kaprálově mlýně u Brna, kde je nachystané veškeré zázemí pro tuto akci. Letos chystáme i několik novinek a rozšíření, které konferenci dále obohatí.

Všichni jste srdečně zvání, za organizaci Ondřej Bízek
www.prirodnistavby.com

Ekodům z.s zve na každoroční Valnou hromadu všechny zájemce o činnost a spolupráci. Na programu budu krátké přednášky a poté běžný program dle jednacího řádu. Program k popovídání si:

Mojmír Hudec: NOVINKY ZE SVĚTA STAVĚNÍ ZE SLÁMY
Jan Márton: JAK DOSTAVĚT DŮM Z NOSNÉ SLÁMY BEZ NOSNÉ SLÁMY
Aleš Brotánek: PŘEKÁŽKY NA CESTĚ K NEZÁVISLÉ ARCHITEKTUŘE

Konference je zaměřená na zachování stávajících hliněných staveb, možnosti jejich obnovy, rekonstrukcí a přestaveb. Domy z přírodních materiálů skýtají zdravé životní prostředí a plně vyhovují principům trvale udržitelného rozvoje. Při vhodně...

Místo: FA VUT v Brně, Poříčí 5, Brno
Čas: 22. dubna 2016
Doprovodná exkurze: 23. dubna 2016

Program a pozvánku naleznete v příloze.

The conference is aimed at preservation of existing earthen buildings, possibilities of their renovation and reconstruction. Buildings made of natural materials provide a healthy environment and fully comply with the principles of sustainable development. When appropriate methods of recovery are applied the buildings will remain part of our regional cultural heritage in the future.

EKODŮM z.s. zve na víkendový workshop SLAMĚNÁ IZOLACE NA RODINNÉM DOMĚ v Zářecké Lhotě u Chocně / 10.-12. června 2016 Workshop bude probíhat na pasivním rodinném domě Markových. Stavba probíhá plně svépomocně - bude tak možné získat zajímavé...

PROGRAM:
Pátek 20.00: Představení domu ústy tavebníka, úvod do sobotního workshopu, diskuze a povídání, slideshow a videa ze slaměných domů.
Sobota 9.00: Zpracování slaměných balíků, izolování stěn stavby.
Sobota 19.30: Přednáška architekta o pasivních domech a přírodních materiálech, příklady domácí i zahraniční. Přednášku je možné navštívit i mimo workshop.
Neděle: Volné pokračování workshopu pro zájemce.

5. - 14. 8. 2016 neformální a bezplatný workshop
Kdo neví: žijeme ve slaměném domě vestavěném ve stodole již 9 let a v letošním roce hodláme dokončit jeho přístavbu. Více o našem bydlení najdete na www.gavlovsky.cz (dům a kadibudka).

Chcete-li být při tom, prožít setkání při zajímavé práci, se zajímavými lidmi a něco se dozvědět, jste u nás vítáni.Budeme omítat fasádu finální vrstvou naší léty prověřené hliněné směsi z místního jílu, písku, slaměné a konopné řezanky a kobylinců.
Též máme připraveny k dokončení i vnitřní stěny. Zatím ještě váháme, zda půjdeme dobrodružnou cestou barevného štuku vlastní výroby, či zvolíme osvědčený materiál firmy Picas.

K příležitosti organizace exkurzí Vás zveme na neformální setkání Ekodomu, které se koná v pátek 30.9. v 17:00 v hotelu Modrá růže – Rytířská 16, Praha 1 v prvním patře. Pozor - změna proti původně plánovanému místu v Country Lifu. http://www....

Téma: stavby z přírodních materiálů, nízkoenergetické a pasivní domy, technické zařízení budov

Program setkání:
- 5-15 minutové vstupy přítomných účastníků a odborníků z řad Ekodomu
- sdílení zkušeností a zajímavostí
- sdílení negativních zkušeností
- neformální panelová diskuse

K dispozici bude počítač a projektor.

Cena: 100 Kč, pro členy Ekodomu zdarma

V sobotu 1.10.2016 navážeme na úspěšnou akci Příběhy domů s exkurzemi a vyrazíme na dva okruhy po domech s úsporným provozem a přírodními stavebními materiály.

Program exkurzí:

Stránky