fbpx Stavby ze slaměných balíků | Ekodům

Stavby ze slaměných balíků

Autoři: 
Ing. arch. Jan Márton a kol.
Rok vydání: 
2014
ISBN: 
978-80-260-5713-0
Vydavatel: 
vlastním nákladem

S přispěním architektů a stavitelů: Akad. arch. Aleš Brotánek, Ing. arch. Mojmír Hudec, Ing. arch. Pavel Šturma, Jakub Wihan, Ing. arch. Blanka Johanisová, Michal Navrátil, Aleš Dorazil, Martin Papež

Copyright © Jan Márton, 2014

Odborná korektura: Doc. Ing. Josef Chybík CSc.
Jazyková korektura: Mgr. Marie Mártonová, PhDr. Kateřina Záhorová
Konzultace typografie: Mgr. Marta Kordíková
Konzultace slovenského jazyka: Ing. Lenka Mártonová
Inzerce: Ing. Pavla Schwarzová
Design a sazba a obálka: Ing. arch. Jan Márton, Veronika Mártonová
Tisk a vazba: Pb Tisk

2. Vydání. Vydáno vlastním nákladem. ISBN 978-80-260-5713-0

Stavění ze slaměných balíků, metoda vyvinutá před více než stoletím na prériích severní Ameriky, prožívá v současnosti svou renesanci. Před více než deseti lety proběhly první pokusy i v naší zemi. Od té doby se ve stále větším počtu konají různé workshopy, semináře a kurzy, při nichž se účastníci učí pracovat se slaměnými balíky a hlínou.

Podnět k napsání prvního vydání této knihy v roce 2010 vzešel z přání autora, aby mohly být získané zkušenosti předány co největšímu množství lidí. Druhé vydání navazuje na první, je aktualizované a doplňuje nové poznatky. Protože za poslední roky vznikly nové pěkné a kvalitní realizace, část knihy s příklady staveb doznala větších změn.

Tato kniha se jako první na našem trhu komplexně zabývá problematikou staveb ze slámy ve středoevropských klimatických, stavebních a právních podmínkách. Klade si za cíl doplnit mozaiku současného informačního deficitu stavebníků i architektů a zároveň představuje jednu z možných cest, kudy se může stavebnictví ubírat. Provádí čtenáře krok za krokem po základních tématech týkajících se slaměných staveb – od stavební fyziky a vlastností slaměných balíků, přes praktické návody na stavbu, až po tuzemské i zahraniční příklady již realizovaných domů. Publikace je doplněna kapitolami o hliněných omítkách a konstrukcích i ozeleněných střechách.

Stavění z balíků slámy se pravděpodobně nikdy nestane hlavním proudem v architektuře. Jeho přínos k ochraně životního prostředí a úspoře energií i zdraví obyvatel je však dostatečně silným motivem pro všechny, kteří uvažují v širších souvislostech o dopadech svého jednání, i pro ty, kteří k němu mohou být donuceni vnějšími okolnostmi.