fbpx Škola da Vinci v Dolních břežanech | Ekodům

Škola da Vinci v Dolních břežanech

Škola Da Vinci je soukromou školou založenou v roce 2010. Záměrem zřizovatele bylo vybudovat školu poskytující vzdělávání od předškolního věku až po práh dospělosti, tedy mateřskou, základní a střední školu. S tímto výhledem je postupně budován celý areál.
Pro školu Da Vinci je charakteristický důraz na individuální rozvoj talentu dětí, jejich samostatnost a zodpovědnost. Proto je také počet dětí omezen na max. 15 ve třídě. Specifické pojetí výuky je zohledněno v architektonickém návrhu areálu i dimenzování jednotlivých prostor.

Kategorie: