fbpx Rodinný dům v Náchodě | Ekodům

Rodinný dům v Náchodě

Dům s novátorským přístupem ke skladbě sendvičových stěn byl postaven během několika měsíců v roce 2005. Dvoupatrový rodinný dům je umístěn v prudkém svahu. Vstupuje se do něj v patře, přes nevytápěné prostory. Zde je umístěn obytný prostor a ložnice. V přízemí jsou další čtyři pokoje. Ačkoliv majitel připomíná, že projekt například kvůli betonové opěrné zdi není zdaleka ekologický, životní prostředí šetří již svou nízkoenergetickou koncepcí. Je vytápěn kamínky s max. výkonem 12,5 kW.

Velký důraz byl kladen na jednoduchost provedení. Zvolená fošinková konstrukci je zvenčí vyplněna slaměnými balíky. Rozteč sloupků je dána rozměry balíku, s nímž bylo počítáno již pro základní modul při návrhu domu. Pomohlo to ke sjednocení celého architektonického výrazu a zároveň byla výrazně ušetřena nejen námaha při práci s balíky, ale i čas tesařů, kteří ve třech zvládli celou konstrukci za 12 dnů.

Vnitřní obálku budovy tvoří v přízemí tenká přizdívka z plynosilikátových tvárnic, zatímco v patře je konstrukce propojena panely z lisované slámy. Tyto vnitřní vrstvy napomáhají lepší tepelné akumulaci konstrukce a zároveň slouží pro rozvod instalací. Protože byly balíky instalovány v říjnu, původní plán omítat všechny fasády vápennou omítkou vzal za své, neboť by již nestihla karbonizovat. Pro vyzrání vápenné omítky je totiž třeba, aby teplota neklesla 3 měsíce pod 8°C. Omítka by v tomto případě natáhla vodu, která by v zimě zamrzla a omítka by se potrhala a vydrolila. Pro rychlou volbu alternativního řešení vnější fasády byla důležitá návštěva ateliéru architekta Aleše Brotánka, kde je použito dřevěné obložení v kombinaci s Multibatovou omítkou (univerzální maltové pojivo na bázi portlandského slínku, které rychle tuhne, je však křehké, ale prodyšné). Stejná kombinace byla nakonec zvolena i pro náchodský dům. V patře byly z konstrukce vykonzolovány přes OSB příložky latě, mezi něž byly vecpány balíky. Jejich povrch byl uzavřen závětrnou fólií. Na latě byl kotven odvětrávaný dřevěný obklad, jehož otvory jsou opatřeny síťkou proti hlodavcům. V přízemí byly balíky přikládány k plynosilikátové stěně a Multibatová omítka je natažena přes drátěné pletivo přímo na ně.

Zaizolování domu balíky bylo provedeno v několika lidech během čtyř dnů. Problémy však byly s jejich sháněním, jež nevyšlo 2 roky po sobě – první rok byly sháněny pozdě, druhý rok zapracovalo nepříznivé počasí, takže sláma zplesnivěla přímo na poli. Zde se projevila výhoda konstrukce, s níž bylo počítáno již od počátku – veškeré vnitřní práce totiž mohly probíhat až do podzimu, nezávisle na vnějším zaizolování. Kvalitní balíky byly nakonec přivezeny v říjnu až od Zlína. Doprava a slisování speciální balíkovačkou pro krátká stébla nakonec zvedlo původní cenu balíku z 10 Kč desetinásobně.

Rok: 
2009
Kategorie: