fbpx Přírodní zahrada u slaměnky v Křižanech | Ekodům

Přírodní zahrada u slaměnky v Křižanech

Přírodní zahrada u slaměnky v Křižanech

Manželé Šilberští si přáli harmonický koncept bydlení; zdravý dům, zdravou a krásnou zahradu a pokud možno, co nejméně zatěžovat životní prostředí nyní i do budoucna.
Nechtěli být otroky své zahrady, ani používat chemii či další neudržitelné koncepty. Chtěli mít zahradu užitečnou pro rodinu i pro nejbližší okolí. Volba padla na přírodní zahradu, která v podstatě vychází z letité zkušenosti a moudrosti předků. Na zahradě se také cíleně pracuje s vodou.

Návrh a realizace zahrady: vlastní (Ing. Petra Šilberská - Atelier Prostory)
Návrh a realizace KČOV: Ing. Michal Šperling - kořenovky.cz

Více informací a další fotografie: usibiku.blogspot.com

Cílem celého konceptu bylo příjemné a zdravé bydlení, obklopené zahradou a volnou krajinou, v místě, které by umožnilo osobní vztahy, v místě, kde si děti mohou bezpečně hrát na zahradě, se sousedy, možná s několika blízkými zvířaty, v místě, které je pro život inspirující a „obdařující“.
Rodina z Prahy sehnala pozemek v Libereckém kraji s krásným výhledem na Ještěd. Parcelu se třemi jasany, a několika nedávno vysazenými jehličnany, v široké údolní nivě, nad břehem Ještědského potoka (nad úrovní stoleté vody). Pozemek je téměř rovný, dobře osluněný, sousedící s loukou a jedním trvale obydleným pozemkem. Asi 3 měsíce v roce zde nefouká, jinak jsou zde větry z jihu a severo-západu.

Zahrada navazuje technologiemi i filozofií na slaměný dům - tzv. přírodní zahrada s permakulturními prvky a s využitím dešťové vody pomocí její akumulace v místě.
Odpadní voda z domu je čištěna v kořenovce (kořenová čistírna odpadních vod). Časem bude i tato voda znovu využitá na zahradě. Zahrada je také jakýmsi pokusným zařízením pro paní domu – zahradní architektku; než věci doporučí jinému, sama si je vyzkouší.

Momentálně jsou v zahradě tyto prvky

Zpracování odpadů: KČOV (kořenová čistírna odpadních vod na ploše 30 m2) – vyčištěná teče dále do potoka a 4 komorový kompost
Zpracování dešťové vody: Zatím kumulace do nadzemních nádrží (do budoucna půjde vše pod zem)
Střešní zahrada: Zatím nad terasou a nad přípojkou elektřiny (do budoucna ještě další, menší, zahradní stavby)
Záhony: Permakulturní zeleninovo-bylinkové záhony, štěrkový trvalkovo keřový záhon (z místní neupravené štěrkové hlíny a štěrkového mulče). Veškeré další záhony využívají místní hlínu, jsou obohaceny o domácí kompost a mulč převážně ze slámy.
Rostliny: Jedlé druhy keřů a stromů. Mnoho druhů je domácích, několik dokonce tradičních starých vysokokmenných ovocných odrůd.
V zahradě jsou záměrně vytvářena místa pro hmyz a obojživelníky. Kromě plnokvětých a poloplných jsou zde také rostliny s jednoduchými květy (vhodné opylovače).
Také zde najdeme divoký kout – neudržovaný prostor.

„Co se týče zahrady, zde extra technologie nemáme a extra problémy také ne, snad jenom hraboši a krtci kteří nám likviduji dvě místa, ať máme kočku nebo ne, ať máme mulč nebo ne. Zatím pozorujeme a rostliny opečováváme a uvidíme, kdo bude rychlejší. Řešením může být plošné povrchové pokrytí pletivem či výsadba druhů, které tolik nechutnají.
No a samozřejmě jsou znát, místa, kde je kvalitní ornice či původní půda, ale obohacená o kompost. Tam se rostlinám daří mnohem lépe než na místech, kde jsme nestihli vše dobře připravit. Dobrá příprava 80% úspěchu.“

Rok: 
2017
Kategorie: