fbpx Obytný ateliér v Ostrově u Macochy - Atelier ELAM | Ekodům

Obytný ateliér v Ostrově u Macochy - Atelier ELAM

Dodavatel, rok dokončení: Vala dřevostavby + svépomoc, 2012
Měrná potřeba tepla na vytápění: dle TNI do 20 kWh/m2.rok
Užitná plocha: 79,0 m2

Architektonické řešení objektu:
Bungalov má jednoduchý tvar kvádru s mírnou zelenou pultovou střechou. Je řešen jako ekologická stavba z přírodních materiálů. K domu je přičleněn otevřený přístřešek se skladem s plochou zelenou střechou se šikmou částí přípravenou na umístění fotovoltaiky. Objekt je koncipován v další etapě jako autonomní dům. Dům-ateliér tak umožňuje bydlení dvou osobám s minimálními náklady na provoz a umožňuje fungování i v kritických dobách s výpadky energií.

Stavební řešení objektu:
Konstrukce je provedena jako lehká dřevostavba z fošinek s vnějším zavětrováním šikmým dřevěným bedněním. Konstrukce využívá spolupůsobení izolační výplně z balíků slámy se silnými hliněnými omítkami z vnitřní strany. Tloušťka slaměné izolace odpovídá rozměrům balíku, ve stěně je tloušťka 50cm a ve stropu je 80cm ze dvou vrstev balíků na plocho. Stěny jsou řešeny jako difúzně otevřené s odvětranou mezerou mezi fasádou z napnuté textilie a šikmým bedněním se závětrnou fólií. Dřevěná eurookna jsou s izolačními trojskly a jsou převážně s pevným zasklením.

Vytápění a větrání:
Vytápění a větrání zajišťuje kompaktní rekuperační jednotka se zabudovaným malým tepelným čerpadlem a s pasivním výměníkem. Rozvody rekuperovaného vzduchu jsou z ocelového potrubí a jsou v interiéru přiznány. Na přitápění jsou použity přímotopné radiátory.

Příprava teplé vody:
Teplá voda je připravována malým tepelným čerpadlem v kompaktní větrací jednotce, která je osazena zásobníkem na teplou vodu o objemu 180l. Pro úsporu teplé vody je použit rekuperační výměník na zachytávání tepla odpadní vody ze sprchy.

Použité pasivní prvky:
Dům je řešen ve standardu pasivního domu včetně použitých technologií.

Další použité ekologické technologie:
Využívá se ekologického hospodaření s šedou vodou v kombinaci s přírodním jezírkem. Na WC je použit kompostovací separační záchod.

Rok: 
2012
Kategorie: