fbpx Organická architektura - cyklus přednášek | Ekodům

Organická architektura - cyklus přednášek

Anotace: 

Dovolujeme si Vás pozvat na následující přednášky a semináře:
Městská knihovna v Praze pořádá v termínech 11. 11., 18. 11. a 25. 11. 2014 přednáškový cyklus akad. arch. Oldřicha Hozmana na téma ORGANICKÁ ARCHITEKTURA

Cyklus přednášek ak. arch. Oldřicha Hozmana rozšiřující pohled na ekologii staveb. Přednášky budou doplněny promítáním a příklady z průběhu výstavby ekologických staveb.

11. 11. 2014
Živé stavby - organická architektura a principy celostního utváření prostředí.

Prohloubení architektury o duchovní rozměr. Oslavy a rituály v průběhu staveb. Důležitost jasného záměru pro zdárný průběh díla. Význam uměleckého řemesla v architektuře pro dnešek.

18. 11. 2014
Nízkoenergetické stavby a zdravé stavební materiály.

Ekologická architektura a lidské zdraví. Jak může ovlivňovat stavba naše životní síly.. Základní principy feng shui. Přírodní a zdravé stavební materiály. Ekologie a úspora energií ve stavbách.

25. 11. 2014
Ekologické stavby a vliv estetiky na vnímání architektury.

Rozšíření ekologické architektury z hlediska estetiky a působení na zdraví člověka. Vliv harmonických rozměrů a zlatý řez. Spolupráce s elementárními bytostmi. Působení tvarů, barev, povrchů a materiálů na duši člověka.

Semináře se budou konat v úterý vždy od 18 hod. do 19.30 hod. v malé klubovně Městské knihovny v Praze, Mariánské nám 1, Praha 1. Cena vstupenky: 50,- Kč

Informace – tel.: 257 532 908, 257 532 013
Pokladna – tel.: 222 113 425, 222 113 377

Datum: 
18.11.2014 18:00
Místo: 
Městská knihova v Praze
Kontakt: 
257 532 908, 222 113 425