fbpx TZB Info | Page 22 | Ekodům

TZB Info

Přihlásit se k odběru zdroj TZB Info TZB Info
portál pro stavebnictví, úspory energií a technická zařízení budov - aktuální informace z oborů vytápění, větrání a klimatizace, voda a kanalizace, obnovitelná energie, výtahy, elektrotechnika
Aktualizace: 14 min 45 sek zpět

Nelineárna numerická analýza membránovej konštrukcie

14.10.2021 00:00
Cieľom nasledujúceho článku je prevedenie modálnej analýzy technickej textílie v tvare hyperbolického paraboloidu. Ide o geometricky nelineárnu membránovú konštrukciu, ktorá je schopná prenášať zaťaženia iba v ťahu. V tomto prípade bolo simulované vlastné kmitanie ako súčasť celkovej dynamickej analýzy. Výsledkom sú vlastné frekvencie a vlastné tvary s pretvoreniami. Získané výsledky prezentujú dynamické správanie sa nelineárnej konštrukcie bez pôsobenia vonkajšieho zaťaženia. Táto analýza tak predstavuje prvý krok a práve vynútené kmitanie ako nelineárna časová analýza doplní v budúcnosti celkovú dynamickú analýzu.

HELUZ Dům roku 2021: Soutěž pro všechny, kdo se chystají stavět, a pro ty, kteří už z cihel HELUZ postavili

14.10.2021 00:00
Vyhrajte cihly na stavbu, nebo finanční obnos za hotový dům z cihel HELUZ. Nová soutěž prověří vaši kreativitu a správný úsudek při volbě materiálu pro váš domov, přihlaste se do soutěže!

Program konference TZB-info Rekonstrukce a provoz bytových domů 2021

14.10.2021 00:00
5. ročník konference TZB-info Rekonstrukce a provoz bytových domů je zaměřen na podporovaná nová opatření na úsporu energií, úspory v provozu a nové požadavky legislativy. Přihlašte se již nyní, počet míst je omezen s ohledem na kapacitu sálu.

GSM CITY Pro - systém pro automatickou správu parkovišť s možností spolufinancování

14.10.2021 00:00
Zvyšuje se počet vozidel, které využívají vaše parkovací plochy? Rostou mzdové náklady spojené se správou vašich parkovišť? Efektivní cestou ke snížení nákladů a optimalizaci využití vašeho parkoviště je maximální automatizace jeho provozu.

Bohemia Energy ukončí činnost a dodávky elektřiny a plynu

13.10.2021 00:00
Bohemia Energy ukončuje dodávky elektřiny a plynu zákazníkům společností Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie. Jedná se o zhruba 900 tisíc odběrných míst.

Větrání s rekuperací semicentrálními jednotkami Meltem

13.10.2021 00:00
Navštivte s námi rodinný dům, jehož větrání je zajištěno decentrálními větracími jednotkami se zpětným získáváním tepla od společnosti Meltem. V domě jsou instalovány tři jednotky, přičemž jedna obsluhuje hlavní obytný prostor s kuchyní, další dvě jsou tzv. semicentrální a slouží k větrání dvou obytných místností.

Tržní nástroj podpory OZE, který funguje: PPA smlouvy

13.10.2021 00:00
Revidovaná směrnice o obnovitelných zdrojích energie (dále RED II) pobízí členské státy, aby pro podporu nových instalací i stávajících elektráren více využívaly smlouvy o prodeji elektřiny – tzv. PPA (power purchase agreements). Jedná se o hojně využívaný nástroj v USA, Skandinávii nebo Španělsku, kde výrazně přispívá k naplňování cílů obnovitelných zdrojů energie (OZE). Obliba PPA ve světě i v Evropě stoupá kvůli růstu cen energie a snižování investičních nákladů na OZE.

Průměrný věk lidí kupujících nemovitosti se bude zvyšovat

13.10.2021 00:00
Mezi nejčastější žadatele o hypoteční úvěr nyní patří mladí lidé ve věku okolo 25–30 let. V roce 2030 to podle kvalifikovaného odhadu bude až o 5 let více.

Kontrola ocelových konstrukcí

13.10.2021 00:00
S nedestruktivním zkoušením se většinou lze setkat při výrobě nových komponent, výrobků a konstrukcí, ale neméně důležité je také nedestruktivní zkoušení kovových materiálů a svarových spojů při údržbě a revizích ocelových konstrukcí. Společnost TÜV SÜD Czech tyto revize nabízí jako součást komplexní služby.

Inovace asfaltových pásů BMI Icopal - 1. část

13.10.2021 00:00
Asfaltové pásy BMI Icopal pro ploché střechy z německé produkce jsou neustále vyvíjeny a inovovány pro dosažení jejich maximální kvality a pro usnadnění jejich zpracování.

Pohled do historie termodynamických výpočtů - Vzpomínka na prof. Jiřího Petráka

13.10.2021 00:00
Vzpomínky autora na spolupráci s prof. Petrákem (* 17. 2. 1938 – † 30. 5. 2021), ale i prof. Dvořákem, jehož žáci oba byli. Zejména v oblasti termodynamických výpočtů a při vytváření matematického modelu chladicích zařízení a tepelných čerpadel, pracujících s reálnými kompresory. Článek je dokladem vysoké odborné úrovně v oboru chladicí techniky na ČVUT v Praze.

Praktická instruktážní videa od Viega

12.10.2021 00:00
Podrobný průvodce nejmodernější technikou v oblasti odvodňování, potrubních a předstěnových systémů. Tak by se ve zkratce dal nazvat seriál nových instruktážních videí pravidelně zveřejňovaných na Facebookovém a YouTube kanále společnosti Viega, pod názvem Viega Guide. Videa jsou určena především pro instalační firmy a realizátory. Jsou tedy praktická, obsahují ukázky technických postupů, které se často řeší na stavbách, montáže, demontáže a servisu. Naleznete v nich odpovědi na nejčastější dotazy z praxe.

Statisticky prezentované úniky chladiv a skutečnost

12.10.2021 00:00
Úniky většiny chladiv poškozují životní prostředí. Mezi úředně prezentovanými „průměrnými“ údaji a realitou podloženou konkrétními poznatky je však rozpor. Skutečné úniky jsou mnohem menší, zejména u klimatizací, chlazení, tepelných čerpadel atp. používaných v sektoru bydlení.

Parametrická studie odolnosti dřevobetonových spřažených nosníků

12.10.2021 00:00
Cílem této studie je nalézt závislosti mezi rozpětím spřaženého dřevobetonového nosníku a dalšími zvolenými parametry spřažených dřevobetonových nosníků. Pro analýzu bylo použito jehličnaté dřevo kategorie C24 a beton třídy C25/30 a C30/37 tloušťky 50 mm. Jako spřahovací prvky byly zvoleny vruty SFS Intec. Pro výpočet byla použita návrhová metoda založená na teorii lineární pružnosti. Poddajnost spřažení byla zohledněna součinitelem poddajnosti γ (γ-metoda).

Membránové procesy při čištění vody pomáhají chránit životní prostředí

12.10.2021 00:00
Konference nazvaná Membránové procesy pro udržitelný rozvoj – MEMPUR 2021 se konala tradičně v září na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Jedná se již o třetí ročník a hlavním tématem bylo uplatnění membránových procesů ve vodním hospodářství a v technologiích pro ochranu životního prostředí.

Vyšší úvěry na pořízení i modernizaci bytu a domu z programu Vlastní bydlení

12.10.2021 00:00
Výše úvěru na pořízení rodinného domu bude nově 3,5 mil. Kč a na koupi bytu 3 mil. Kč. Splatnost úvěru se prodlouží o deset let, tedy na 30 let. Spuštění upraveného programu MMR plánuje na 1. 1. 2022

Oceňování věcných břemen od roku 2021

11.10.2021 00:00
K datu 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela zákona o oceňování majetku a také novela oceňovací vyhlášky. Novelizací těchto oceňovacích předpisů došlo k zásadním změnám v oceňování věcných břemen. V tomto příspěvku se zabýváme představením nového znění těchto předpisů týkajících se oceňování věcných břemen a také jednotlivých druhů cen, jimiž lze věcná břemena ocenit.

Návrh fotovoltického zariadenia ako lokálny zdroj pre čistiareň odpadových vôd

11.10.2021 00:00
Na základě analýzy spotřeby elektrické energie pro činnost ČOV v areálu Volkswagen Slovakia byl navržen optimální výkon fotovolatického systému tak, aby splnil legislativní požadavek dosáhnout vlastní spotřebu fotovoltaicky vyrobené elektrické energie z více než 90 %.

Společné komíny v bytových domech, 9. díl - Příprava na realizaci

11.10.2021 00:00
Výměna plynového kotle za nový kondenzační připojený na společný komín je podmíněna splněním podmínek pro bezpečný provoz komínu. Splnění podmínek může majitel domu ověřit zčásti sám, a tím snížit své náklady. Základem je popsaný metodický postup navazujících rozhodovacích kroků.

Nový dispečerský systém Mervis SCADA přináší i mobilní aplikaci

11.10.2021 00:00
Udržujte si přehled o svých projektech odkudkoliv s novou, zdarma dostupnou službou Mervis SCADA pro řídicí systémy Unipi technology.

Stránky