fbpx Slaměný pasivní dům v Dobřejovicích - Nature Systems | Ekodům

Slaměný pasivní dům v Dobřejovicích - Nature Systems

Tento dům je navržen pro stavebníky, kteří velmi silně vnímají provázanost lidského druhu se Zemí a jejími limity. Zároveň jsou dostatečně odvážní k objevování nových cest a přístupů ke stavění. Díky jim mohla vzniknout tato studie, využívající pro stěny velkoformátové balíky slámy. Neboť nejde pouze o stavební materiály, ale i o provoz stavby, který má na životní prostředí ještě větší vliv, je dům navržen jednoduše a ekonomicky, tedy jako energeticky pasivní.

Velmi cenná byla od počátku spolupráce se stavebníky, se kterými jsme začali navrhování metodou hodnocení pozemku podle Christophera Daye a navazujícími aktivitami, které sloužily pro upřesnění zadání a vydiskutování zadání mezi všemi účastníky projektu. Na tyto vstupy navázala nejen studie domu, ale zároveň vytváření studie zahrady s provázáním na vznikající architekturu.

Od počátku byla volena maximální konstrukční jednoduchost. Podlahové, stropní a střešní trámy jsou řešeny na celé rozpětí, čímž došlo k úspoře v pilotkových základech a umožnilo úplně uvolnit dispozici. Schody jsou navrženy ve směru stropních trámů. Velkoformátová prosklení jsou orientována pouze na jižní fasádu, která bude mít základ v nosné dřevěné konstrukci, zatímco ostatní stěny budou z balíků slámy.

Balíky jsou zvýrazněny vápennou omítkou, střecha je odražena od hmoty domu výrazným pruhem. Jižní fasáda je rozrastrována systémem sloupků dle dispozice, který přechází do stínících stříšek a pergoly. Vstup je zvýrazněn omítkovým segmentem, obytná část domu se objevuje za latováním a zasklením.

Tepelná ztráta se především díky velkoformátovému jižnímu zasklení a použití silné vrstvy slaměných balíků pohybuje dle výpočtu v PHPP okolo 12 kWh/m2a. V obytné místnosti bude instalována krbová vložka s teplovodním výměníkem, napojeným samotížně na akumulační nádrž v technologické místnosti. Do nádrže budou připojeny fotovoltaické panely, doplňující energetické vstupy z obnovitelných zdrojů. Vytápění doplní podlahové či stěnové vytápění a teplovodní žebříky. Řízené větrání bude díky navržené dispozici řešeno jednoduchými kaskádovými rozvody.

Rok: 
2017
Kategorie: